พื้นฐานการดูพระสมเด็จ

พื้นฐานการดูพระสมเด็จ


ด้านหน้าของพระสมเด็จ
ดูสันของซุ้มเนื่องจากเกิดจากปูนเก่าและปูนใหม่
๑. ผงธูป เรียกว่า รอยรูพรุนของเข็ม
๒. พืช เรียกว่า รอยหนอนด้น
๓. รอยรักแตก เรียกว่า แตกลายงา (โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดเท่ากัน ในแต่ละองค์)

ถ้าจุ่มรัก รอยรักนั้นจะไม่เหมือนกัน เพราะรักจะจับที่องค์พระแตกต่างกัน

ด้านหลังของพระสมเด็จมีอยู่เพียง ๔ แบบ
๑. แบบกาบหมาก
๒. แบบหลังกระดาน
๓. แบบหลังสังขยา
๔. แบบหลังเรียบ
เกิดจากใช้ตอกตัด ซึ่งในตอนแรกๆ นั้นจะเหมือนๆ กัน พอแห้งจัดๆ จะเริ่มปลิตัว แต่พอผ่านมา ๑๐๐ กว่าปี ด้านหลังจึงไม่เหมือนกัน เกิดรอยเรียวๆ แหลมๆ ไปในทิศทางเดียวกัน รอยนี้เรียกว่า รอยปูไต่ มีทั้ง ๔ ด้าน หรือเกือบทั้ง ๔ ด้าน


เครดิต : รังสรรค์ ต่อสุวรรณ